Logo

Programi

 

 • VADBENA KOLIČINA

  Program vadbe poteka na prvi stopnji 60 minut.
   

  CILJ CELOSTNEGA GIBALNEGA PROGRAMA

  Spodbuditi čim več razpoložljivih gibalnih zmožnosti, potrebnih za nadaljnji telesni, duševni in spoznavni (zavestni) razvoj otroka, z upoštevanjem ustreznih didaktičnih in metodičnih postopkov.
   

  IZ VSEBINE PROGRAMA           

  V utečenih šolskih sistemih imajo otroci premalo možnosti za razvoj zdrave osebnosti z ustreznimi vrednotami.

  Vrednote imajo namreč izredno močan vpliv na voljo, mišljenje in ravnanje. Predstavljamo si jih lahko kot smerokaze, ki v družbenem okolju vodijo k uspešnim in smiselnim izbiram, zato dajejo občutek varnosti in notranje trdnosti.

  Pogum, borbenost, iznajdljivost, disciplina, spretnost, delavnost, odgovornost, ustvarjalnost, tovarištvo, ozaveščenost, samoizpolnitev in številne druge vrednote lahko razvijamo preko otroške  igre. Za razvoj zdravega hrepenenja, srčnosti in ljubezni, ki so osnova vseh vrednot, je otroka potrebno naučiti samoobvladovanja.

  V začetni program vključujemo teniško igro le kot sredstvo za razvoj naštetih vrednot. Program na prvi stopnji ne izraža tekmovalnega značaja.

  Prirojene gibalne sposobnosti uporabljam kot osnovo za urjenje (trening) gibalnih zmožnosti, kot jih zahteva športna igra, saj je človek že po zasnovi bitje gibanja. Preko gibanja izraža sebe kot osebnost, se potrjuje v socialnem okolju, izraža lastno učljivost, igrivost in iznajdljivost, dokazuje svojo ustvarjalnost in teži k oblikovanju vrednot, ki ga oblikujejo kot osebnost.

 • VADBENA KOLIČINA

  Program vadbe poteka petkrat tedensko po 90 minut.
   

  CILJ PROGRAMA

  Intenzivnejše urjenje na drugi stopnji omogoča, da dobi program značaj osebnostnega zorenja. Napor, predvsem pa razvoj odnosa do napora, igra v tem primeru pomembno vlogo. Teniško igrišče predstavlja sredstvo ne pa končni cilj. Gre za učenje za življenje, kjer so spoznanja in samospoznavanje na prvem mestu.

  Program je naravnan celostno (holistično) in usmerjen v usklajen razvoj na telesnem, duševnem in spoznavnem (zavestnem) področju.
  Pridobljena znanja in veščine omogočajo predvsem razvoj osebnostnih kompetenc. Učinkovitost v življenju ni zgolj končni rezultat. Je veliko več.
  Program omogoča razvoj ustreznega načina čustvovanja,  razmišljanja ter ozaveščenega doživljanja, vrednotenja in iskanja smisla.
  Osebnostni razvoj ima na tem mestu prednost pred količinami.

   

  IZ VSEBINE PROGRAMA

  Urjenje psihomotoričnih sposobnosti, tehnike in športne taktike samo po sebi še ne zagotavlja razvoja zdrave osebnosti. Ozka in storilnostno naravnana vadba še ne nudi ustreznih pogojev za razvoj ustvarjalnosti.

  Prizadevamo si, da je pristop celosten, ko hkrati omogoča razvoj telesnih, duševnih in zavestnih lastnosti športnika. Zato sem se odločil za izobraževanje in sodelovanje, ki ponuja raziskovalno razvojno in izobraževalno dejavnost (www.sola-osebnosti.si) in omogoča celostni pristop k našim mladim športnikom, ki so v okviru športnega delovanja vključeni tudi v urjenje kompetenc (zmožnosti), pomembnih za osebnostni razvoj.

  Preko doživljajskih delavnic pomagamo mladim športnikom uriti temeljne kompetence, ki opredeljujejo zdravo osebnost.

  Spretno telo, razum in sodobna športna oprema športniku ne zagotavljajo celostnega razvoja, saj so zanj potrebne osebne izkušnje. Glede na trenutno naravnanost človeških družb in žal tudi mnogih športno trenažnih procesov, je pri odločitvah še vedno premalo pameti in vedno manj modrosti. Človek ima izjemne možnosti za celostni razvoj, kar je veliko več kot razvoj samo na tehnološkem področju, v telesnih zmogljivostih ali razumu.

  Po zgledu skandinavskih in ameriških izkušenj je Šola osebnosti s sodelavci v Sloveniji med leti 2007 do 2011 izpeljala štiriletni pilotski projekt oblikovanja osebnosti otrok in mladostnikov, ki se je izkazal za uspešnega. Projekt je opisan v knjigi avtorja V. Ščuka: »Država v megli« (Šola osebnosti, 2012), pridobljene izkušnje pa uporabljamo kot dodatek k športnem urjenju z namenom, da pridobi šport s tem pravo vrednost in smisel.

  Z doživljajsko pedagogiko spodbujamo razvoj osebnosti pri mladih športnikih po gestaltnih načelih: ozaveščeno urjenje gibalnih sposobnosti, čutnih zaznav, čustvene odzivnosti, miselnih spretnosti ter celostnega samozavedanja (Self, sebstvo, das Selbst). Urjenje vključuje spodbujanje občutka lastne vrednosti, odgovornosti, dobronamernosti, poštenosti in strpnosti do drugačnosti drugih, kar je ključno za oblikovanje osebnosti. Te veščine lahko razvija športnik od otroštva do zrele dobe ob ustreznem sodelovanju socialnega okolja.

  Človekovo osebnost označuje preplet treh razsežnosti: telesne, duševne in spoznavne (zavestne).
  TELESNO  kot materialno, biološko jedro, v katerem se poraja življenje, ki ga pri ljudeh poganjajo motivi in strasti (nagoni).
  DUŠEVNO kot energetska nadgradnja, ki jo omogoča čustvovanje in mišljenje.  Čustva in razum napravijo telo zavestno in mu s tem dajejo povsem nove možnosti. Omogočajo nam, da zavestno doživljamo tudi nezavedno in vse, kar smo izrinili v podzavest.
  SPOZNAVNO človeku omogoča zavedanje sebe (avtorefleksivnost), doživljanje in vrednotenje sebe ter dogajanj okoli sebe, da bi v njih prepoznal smisel lastne vključenosti.

   

 • CILJ PROGRAMA

  Intenzivni pristop omogoča razvoj kompetenc v mednarodnem merilu. Vadbene količine in vsebine so prilagojene razvojni stopnji, starosti in potrebam varovanca.

  IZ VSEBINE PROGRAMA

  Pri individualnem usmerjanju je potrebno zelo veliko samostojnega dela, saj se varovanec v letih razvoja spreminja celostno. Kot samostojna osebnost se bo oblikoval, ko bo spremembe vnašal v svoje življenje. Pomagam mu pri načrtovanju potrebnih sprememb, mu nastavljam ogledalo, sledim njegovim poizkusom in dosežkom. Spodbujam ga k samostojnosti, da vsakodnevne naloge opravi sam. Dobre so rešitve, ki so prilagojene  osebnosti posameznika, njegovim potrebam in življenjskemu slogu. Pri individualnem usmerjanju mu pomagam pri “osvetljevanju polja dogajanja”, da bi našel pot do sebe in do ustrezne rešitve določenega izziva. Pri tem ga učim, da sam najde rešitev in da sprejme odgovornost zanjo.

  Na voljo imamo številne metode in pristope, kjer skupaj s sodelavci osvetljujemo različne vidike obravnavanega problema in iščemo možne smeri rešitev.

 • CILJ PROGRAMA

  Program je namenjem vsem, ki si skozi šport želijo izboljšati kvaliteto življenje. Vadbene količine in vsebine so prilagojene zmogljivostim, starosti in potrebam varovanca.

  IZ VSEBINE PROGRAMA

  Športno panogo (ki ni nujno da je tenis) si poleg rednega obiskovanja pilatesa in doživljajskih delavnic, izbere vsak posameznik sam. Pomagam mu pri načrtovanju potrebnih sprememb, mu nastavljam ogledalo, sledim njegovim poizkusom in dosežkom. Spodbujam ga k samostojnosti, da vsakodnevne naloge opravi sam. Dobre so rešitve, ki so prilagojene osebnosti posameznika, njegovim potrebam in življenjskemu slogu. Pri usmerjanju mu pomagam pri “osvetljevanju polja dogajanja”, da bi našel pot do sebe in do ustrezne rešitve določenega izziva. Pri tem ga učim, da sam najde rešitev in da sprejme odgovornost zanjo.

  Na voljo imamo številne športne panoge, metode in pristope. Skupaj najdemo športno panogo, ki najbolj ustreza značilnostim posameznika. Primerne so monostrukturne športne panoge. Kot so tek, kolesarjenje in plavanje. Omogočajo nam hkrati sprostitev in miselno predelavo pridobljenih znanj in spoznanj.

 • CILJ PROGRAMA

  Življenje brez bolečin v sklepih.

  IZ VSEBINE PROGRAMA

  Skozi vadbo aktivirate gibalne potenciale, ki so odgovorne za to, da držijo telo močno in pokončno.
  Pokončna in ravna drža telesa podpre prsni koš, poravna telo in začne vzdrževati pravilno držo telesa, kjer koli in kadar koli.
  Zavedanje lastnega telesa (zavedanje sebe) pozitivno vpliva na vse, kar počnete v življenju.

  SREČNO