Logo

Naša pravila

Dolžnosti, pravice in ukrepe so sestavljali naši tekmovalci/otroci na delavnici 8.11. 2013. Cilj katerega zasledujejo s tem pravilnikom se glasi.

Kako priti do čim večje učinkovitosti na skupinskem treningu? V kolikor bodo upoštevali in spoštovali spodaj zapisano, bo cilju lažje slediti, ker bodo treningi učinkovitejši.

DOLŽNOSTI

Prva dolžnost je, da na treninge in delavnice prihajam redno. Rednost pogojuje moj napredek in razvoj!

DVORIŠČE, SLAČILNICA, HODNIK

Ob prihodu/odhodu imam naslednje dolžnosti:

 • Do osebja in drugih članov ter gostov se moram vesti v skladu s kulturnimi načeli naše družbe.
 • Na hodniku in v slačilnici moram dosledno spoštovati hišna pravila.
 • Oblek in drugih športnih rekvizitov od sotekmovalcev ne smem uporabljati brez njegove privolitve. Še manj pa zlorabljati, skrivati v koše in podobno.
 • Prtljage, katere med treningom ne potrebujem, ustrezno pospravim v slačilnici.
 • V slačilnici se ne prerivam, ker je mesta za vse dovolj.
 • Vsem mora biti prost vstop in izhod iz slačilnice. Zato se med vrati ne zadržujem.

 

IGRIŠČE

Ob vstopu na igrišče imam naslednje splošne dolžnosti:

 • Telefon moram  izklopiti/utišati in ga shraniti v torbo.
 • Vstopam lahko le v ustrezni športni opremi, še posebej v ustrezni obutvi.
 • Ločim obutev za dvorano in obutev za zunanjo uporabo. V kolikor ne, se o tem posvetujem s trenerjem.
 • Na igrišče vstopam pravočasno in se ravnam po svojem urniku, katerega si priskrbim pri trenerju.
 • Ne vstopam, če še trening pred mojim ni bil zaključen.
 • Zamuditi ne smem.

Na igrišču imam naslednje dolžnosti do trenerja:

 • V kolikor pridem prehitro, sem zelo dobrodošel. Vendar se o nalogah posvetujem s trenerjem, ko ima skupina katera pred menoj še izvaja proces treninga odmor. Zato tudi vstopam ko ima skupina odmor ali na znak trenerja.
 • Poslušam jasno podane vsebine in navodila ter jih skušam po svojih najboljših močeh izvesti.

Na igrišču imam naslednje dolžnosti do sotekmovalcev:

 • Ga spoštujem in ne motim pri delu.
 • Mu pomagam v kolikor imam idejo s kakim novim nasvetom.
 • Ne preklinjam, kričim in mečem loparja ter tako ustvarjam slabo ekipno vzdušje, ker gre to v škodo vsem ne samo meni.
 • Pri pobiranju žogic se ne izmikam, ker tako kradem čas sebi in sotekmovalcem.
 • Po končanem treningu se s sotekmovalci dogovorim, kdo bo počistil (potegnil) igrišče.

PRAVICE

Ob upoštevanju dolžnosti imam naslednje pravice:

 • Pravico do prisotnosti na treningu,
 • Pravico do pridobivanja znanja,
 • Pravico do svobodnega izražanja svojega mnenja,
 • Pravico, ki je hkrati tudi obveza, do medsebojne pomoči.

 

UKREPI

Ob neupoštevanju dolžnosti se mi omeji pravico do prisotnosti na treningu  z naslednjimi ukrepi:

 1. OPOZORILO
 2. ZAPUSTITEV IGRIŠČA ZA 15 MIN
  Ob neupoštevanju prvega opozorila, se za 15 minut odstranim iz igrišča, umirim ter ozavestim. Svoje občutke in misli zapišem v svoj zvezek ozaveščanja. V zvezek skupaj z datumom in uro opišem tudi razlog, zaradi katerega sem moral zapustiti igrišče.
 3. PREPOVED PRISOTNOSTI DO KONCA TRENINGA IN HKRATI TUDI PREPOVED PRIHODA NA NASLEDNJI TRENING
  V kolikor se kljub dvem opozorilom na enem treningu ne uspem ozavestiti in s tem tudi umiriti sem izključen do konca treninga. Poleg tega imam tudi prepoved prihoda na naslednji trening.
 4. RAZGOVOR S SVOJIMI STARŠI
  Doma se o dogodku pogovorim s svojimi starši. Skupaj s starši sklenemo dogovor za naprej. Dogovor s svojimi starši zapišem v svoj zvezek ozaveščanja, v kar ima vpogled tudi moj trener!

 

V kolikor imam več kakor eno prepoved prihoda na trening letno, se me za določen čas ali trajno izključi iz procesa treninga.

Lahko se me usmeri tudi v individualizirani program razvoja osebnosti, ker za delo v skupini nisem ustrezno socializiran.

Dopolnitev pravil iz delavnice 30.08. 2016!

1. Prepoved izražanja malodušja na treningih,

2. Sprejemanje drugačnosti drugih in sposobnost prilagajanja,

3. Spodbujanje posameznika v stiski,

4. Zrcaljenje,

5. Sposobnost odločanja.