Logo

Naš učni načrt

»ŠOLAR NA POTI DO SEBE«


Obširen in pregleden priročnik Šolar na poti do sebe je vreden pozornosti, saj ponuja rešitve do oblikovanja zdrave osebnosti. Priročnik je pomemben prispevek k razumevanju življenjskega sloga šolarja oz. mladostnika, ki se prebija skozi zapleteno, odtujeno in vse prej kot prijazno okolje in išče pot do sebe.Prav gestaltni pristop, na katerem je zasnovan priročnik, omogoča večjo preglednost in boljše razumevanje dogajanj in doživljanj v tem intenzivnem in burnem obdobju razvoja osebnosti, najsi gre za običajen in zdrav ali za neobičajen in moten način odzivanja, ko je ukrepanje že nujno potrebno. »Ne uči me. Pusti me, da se učim!«